NEWS

NEWS

Boksitin İşleme Teknolojisi

Boksit genellikle şerit madenciliği yapılır, çünkü neredeyse her zaman arazinin yüzeyinin yakınında bulunur, çok az veya hiç aşırı yük yoktur. 2015 yılı itibariyle dünyadaki kuru boksit üretiminin yaklaşık %70 ila %80’i önce alüminaya ve daha sonra elektroliz yoluyla alüminyuma işlenir. Boksit kayaları tipik olarak amaçlanan ticari uygulamalarına göre sınıflandırılır: metalurjik, aşındırıcı, çimento, kimyasal ve refrakter.

Genellikle boksit cevheri bir basınçlı kapta ve bir sodyum hidroksit çözeltisinde 150 ila 200 °C sıcaklıkta ısıtılır. Bu sıcaklıklarda alüminyum bir alüminat olarak çözülür (Bayer işlemi). Demirli tortunun (kırmızı çamur) filtre edilerek ayrılmasından sonra, sıvı soğutulduğunda saf gibsit çökeltilir ve daha sonra ince taneli alüminyum hidroksit ile tohumlanır. Gibsit genellikle ısıtılarak alüminyum oksit Al2O3’e dönüştürülür. Bu mineral, erimiş kriyolit içinde yaklaşık 960 °C’lik bir sıcaklıkta çözülür. Daha sonra, bu erimiş madde, 1886’da Amerikalı ve Fransız kaşiflerinden sonra Hall-Héroult süreci olarak adlandırılan elektrolizde içinden bir elektrik akımı geçirerek metalik alüminyum üretebilir.

Hall-Héroult işleminden önce, elemental alüminyum, cevherin esansiyel sodyum veya potasyumla birlikte vakumda ısıtılmasıyla yapılmıştır. Yöntem karmaşıktı ve o zamanlar pahalı olan malzemeleri tüketiyordu. Bu, erken elemental alüminyumu altından daha maliyetli hale getirdi.

Scroll to Top