NEWS

NEWS

kalsine boksit üretim yöntemleri

Boksit klinker-Alev Fırını yakma ekipmanları

1. Düşen alev fırını aralıklı bir fırındır. Alev fırını, fırın içindeki alev akışından sonra adını almıştır. Yanan yakıtın alevleri, yanma odasından ateşleme fırını odasına girdikten sonra mahzene kadar yükseldi. Yığın gövdeden gövdeye geçirilir, böylece vücut ısınma sırasında fiziksel kimyasal değişikliklere uğrar ve sonunda alevler fırının dibindeki ateş deliğinden bacaya toplanır ve baca tarafından boşaltılır. Fırında akan alevlerin akışı tuse yukarı doğru olduğu için aşağı doğru akar, bu nedenle ters alevli fırın olarak adlandırılır.

2. Alev fırını, aralıklı işlemler için sıcak çalışan bir ekipmandır. Avantajı, farklı ürünlere uyum sağlayabilmesidir; farklı ateşleme sistemlerinin ateşlemesi daha esnektir. Fırın uygunsuz.

Boksit klinker, ters alev fırını ve döner fırın olarak ikiye ayrılır.

Alev fırını malzemesinin çıktısı küçüktür, üretim döngüsü uzundur ve malzemeler düzensizdir. Refrakter tuğla imalatçıları için uygundur.

Scroll to Top